• หมายเลขภาษี: 1839900152159
  • Service Areas: phuket

Property Types

  • 100% อาคารพาณิชย์

Property Status

  • 100% ขาย

Property Cities

  • 100% ตำบล กะทู้

About Phimphakarn

จัดเรียงตาม:

Compare listings

เปรียบเทียบ